Ochrana osobních údajů

Zásady práce s osobními údaji


Obecná ustanovení

Klademe velký důraz na ochranu osobních údajů, proto data našich zákazníků chráníme v maximální možné míře. Citlivá osobní data jako přihlašovací hesla jsou šifrována a nemáme k nim přístup ani my v jakékoliv formě. Kontaktní údaje nikdy nepředáváme do doby, než je to nutné pro vyřízení objednávky, nebo ve chvílích, kdy nám to ukládá zákon.

Tímto dokumentem Vás chceme informovat o rozsahu a způsobu ukládání Vašich osobních údajů, Vašich právech a o tom, jakou formou můžete svá práva uplatňovat.

Zpracování osobních údajů na www.fuckyeah.cz provádí společnost Padawan Store s.r.o. IČ 07048262.

Spravované osobní údaje

Spravujeme a ukládáme data našich uživatelů, jejichž rozsah se může lišit dle role uživatele. Záleží tedy na tom, zda jste například registrováni, či nikoliv.

Nakupující - registrovaný účet
 údaj volitelné
Název profilu NE
Jméno a příjmení NE
Město NE
Země NE
Fakturační údaje NE
Mobilní telefon NE
E-mail NE
ANO
DIČ ANO
Dodací adresa ANO
Údaje o objednaném zboží, provedených objednávkách, zaplacených částkách, provedených platbách apod. NE
   
Nakupující - neregistrovaný účet
 údaj volitelné
E-mail NE
Telefon NE
Jméno a příjmení NE
Ulice a číslo domu NE
Město NE
PSČ NE
Země NE
ANO
DIČ ANO
Doručovací adresa ANO
Název společnosti ANO

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby a pro různé účely.

Nákup a prodej zboží a služeb na fUckyeah.cz

Abychom mohli zprostředkovat vaši objednávku potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zprostředkování uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy.

Tyto osobní údaje od vás získáváme výhradně na základě vaší registrace na fuckyeah.cz, případně vyplněním vašich údajů na webové stránce s nákupním košíkem.

Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon.

Marketingová komunikace

V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek o výrobcích, zboží, akčních cenách a novinkách na fvckyeah.cz. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat kliknutím na odkaz uvedený v každé emailové zprávě nebo ve svém účtu na adrese: https://www.fuckyeah.cz/klient/nastaveni/

E-mailová podpora

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních emailů, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Telefonická podpora

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních telefonních čísel, na začátku hovoru vás můžeme požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Souhlas s nimi udělujete při návštěvě stránek fvckyeah.cz.

Vaše práva jako subjektu údajů aneb co dělat, když chci své osobní údaje smazat nebo upravit

Pokud si přejete uplatnit níže uvedená práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit rovnou přihlášením se do svého zákaznického účtu na stránkách www.fvckyeah.cz. Pokud u nás nemáte vytvořený účet a provedli jste nákup bez registrace, ale přesto byste rádi uplatnili některé z níže uvedených práv k ochraně svého soukromí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@fvckyeah.cz.

Pro přihlášení ke svému účtu potřebujete své přihlašovací údaje (uživatelské jméno/e-mail a heslo). Pokud budete svá práva uplatňovat jiným způsobem, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, která poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Odpovíme vám do 1 týdne po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit dle technické a časové náročnosti vašeho požadavku.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste nám poskytli.

Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

Zrušení účtu nakupujícího
  1. Pokud nakupující provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.
  2. Pokud nakupující neprovedl žádnou objednávku jeho data mohou být na jeho žádost smazána s výjimkou těch údajů, která se týkají účelů zajištění bezpečnosti provozu systému a sítě (IP adresa).
Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů. Pokud máte účet na stránkách www.fvckyeah.cz, můžete tyto údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu. Některé údaje není možné opravit přímo (například údaje uvedené na faktuře), pak nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu info@fvckyeah.cz.

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Vaše další práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům
Naši zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Padawan Store s.r.o., osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • GoPay - společnost, přes kterou je možno na našem eshopu platit kartou online (a dalšími způsoby)
  • Google LLC, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké - anonymní statistika přístupů Google Analytics a dalších služeb Google
  • Účetní - archivování účetních dokladů ke všem objednávkám
  • Shoptet - administrativní platforma, na které eshop běží
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době naše společnost nevyužívá
Zabezpečení dat

Vaše data ukládáme výhradně na serverech firmy Shoptet a v účetnictví pod několika zámky. Nikde jinde není možnost úniku Vašich dat.

Při přenosu dat a souborů používáme zabezpečeného protokolu HTTPS. Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

Závěrečná ustanovení

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 18.05.2018, datum poslední revize je 18.05.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.